Exempel på RUT-arbeten

RUT-arbete ger rätt till skattereduktion förutsatt att det är sådant arbete som tillhör hushållsarbetets kärnområde om det utförs i en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad eller som dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad. Även barnpassning, omsorgstjänster och enklare trädgårdsarbete kan ge rätt till skattereduktion.


Exempel på ROT-arbeten

Exempel på ROT-arbeten

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som kunden

  • äger och bor i eller har som fritidsbostad eller
  • äger och som kundens föräldrar bor i.

Nedan följer några exempel på vad kunden kan respektive inte få skattereduktion för.

 

Observera att listan är inte fullständig och att det endast är arbetskostnaden som ger rätt till skattereduktion!

 

 

 

A
 
ALTAN — RENGÖRING
Rengöring av altan ger rätt till skattereduktion.

 

ASFALTERING

Asfaltering ger inte rätt till skattereduktion

 
B

 

Borttagande av träd och buskar

Borttagande av träd och buskar ger rätt till skattereduktion.

 

BORTFORSLING

Bortforsling av avfall ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller såväl bortforsling av hushålls- och trädgårdsavfall som bortforsling av byggmaterial. Som bortforsling räknas även tömning och röjning av exempelvis förråd då avfallet (gäller även möbler, bråte m.m.)  transporteras bort från bostaden.

 

D

 

DÖDSBO
Ett dödsbo kan endast få skattereduktion för arbeten som utförts före dödsfallet. Flyttstädning i samband med avveckling av dödsboet ger dock inte rätt till skattereduktion.

 

 

F

 

FÖRÄLDERS HUSHÅLL
Skattereduktion för husarbeten som utförs i förälders hushåll ger rätt till skattereduktion.

 

G
 

GRÄSMATTA
Klippning av gräsmatta ger rätt till skattereduktion.

 

H

 

HÖSTGRÄVNING

Höstgrävning av trädgårdsland och omgrävning av kompost ger rätt till skattereduktion.


HYRESRÄTT

Rutarbete i hyresrätt ger rätt till skattereduktion.

 

HÄCKKLIPPNING

Häckklippning ger rätt till skattereduktion. Även klippning av buskar & rosor.

 

K

 

KRATTNING

Krattning av löv & annat trädgårdsavfall ger rätt till skatteredutkion.

  

M

 

MARKSTENSANLÄGGNING

Markstensanläggning ger inte rätt till skattereduktion

 

 

MOSSBEKÄMPNING
Mossbekämpning som utförs på tomten ger rätt till skattereduktion.

 

O

 

OGRÄSRENSNING

Ogräsrensning ger rätt till skattereduktion, exempelvis i ditt trädgårdsland, mellan dina marksten m.m. 

 

P

 

PLANTERING

Plantering av blommor, växter & träd ger inte rätt till skattereduktion.

 

S

 

SLYRÖJNING

Röjning av sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten.

 

SNÖSKOTTNING
Snöskottning som sker i nära anslutning till bostaden ger rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges även för skottning av hus-, garagetak, balkong och altan samt borttagning av istappar. Skattereduktion medges inte för snöskottning eller andra arbeten som utförs på samfälligheter exempelvis snöröjning av garagelänga. 

 

STUBBFRÄSNING
Stubbfräsning ger rätt till skattereduktion.


T

 

TRÄD
Skattereduktion medges även för ansnig av träd, trädbeskärning och trädfällning.

 

V

 

VATTNING

Vattning & gödning av gräsmatta ger rätt till skattereduktion.

 

VEDKAPNING 

Flistuggning, vedkapning- och stapling av ved från träd som vuxit på tomten ger rätt till skattereduktion. 

 

Å

 

ÅTERSTÄLLNING

Återställning av mark efter att träd och buskar tagits bort ger rätt till skattereduktion.

 

 

 

Källa: Skatteverket.se